Alzheimerova bolest zasigurno je jedna od najtežih bolesti koje mogu snaći pojedinca. Simptomi kao što su gubitak pamćenja, promjene osobnosti i nemogućnost rasuđivanja predstavljaju veliki problem ne samo za pacijenta, već i za njegove bližnje.

Smatra se da od Alzheimera i drugih oblika demencije boluje više od 24 milijuna ljudi u svijetu, te da se svake minute u svijetu bolest dijagnosticira kod 10 ljudi. Broj oboljelih u budućnosti svakako će rasti. Zašto? Naime, bolest se povezuje sa starijom životnom dobi, a životni se vijek sve više produžava.

Simptomi

Simptomi bolesti razvijaju se postepeno, a obično kreću zaboravljanjem nekih događaja iz bliske prošlosti. S obzirom da simptomi nisu izraženi, ne pridaje im se pažnja pa bolest neometano napreduje. Riječ je o progresivnoj bolesti kod koje dolazi do propadanja živčanih stanica zbog prevelikog nakupljanja tau proteina i beta-amiloida koji se odlažu u obliku tzv. amiloidnih plakova. Vremenom dolazi i do kognitivnih te psihičkih smetnji.

Bolest se ne može izliječiti, ali se može usporiti njezin napredak pa kažemo da je terapija simptomatska. Od velike je koristi rano uspostavljanje dijagnoze i započinjanje terapije.

Dosadašnja se terapija dijeli u dvije skupine. Prva skupina su inhibitori acetilkolinesteraze. Acetilkolinesteraza je enzim koji razgrađuje acetilkolin, a propadanje kolinergičkih neurona doprinosi gubitku pamćenja i promjenama u ponašanju, te dezorijentaciji. Drugu skupinu čine antagonisti NMDA receptora. Prirodni ligandi tih receptora su glutamat i glicin (ekscitacijski neurotransmitori) koji su inače uključeni u prijenos signala koji su važni u procesima pamćenja i učenja. Međutim, kod prevelikih koncentracija dolazi do pretjerane stimulacije neurona, odnosno uništavanja istih.

Najnoviji lijek

Najnoviji lijek kojeg je FDA odobrila prije nekoliko dana je Aduhelm (aducanumab). Radi se o humanom monoklonskom protutijelu. Lijek je važan ne samo zato što je prvi odobren nakon 2003. godine, nego i zato što je prvi koji djeluje na amiloidne plakove. Odobren je ubrzanim putem s obzirom da je riječ o prijeko potrebnom lijeku. Klinička su ispitivanja pokazala da lijek uistinu smanjuje količinu amiloidnih plakova, a FDA će nastaviti promatrati djelovanje lijeka kada stigne u ruke pacijenata i po potrebi ga povući s tržišta. Nadamo se da do toga ipak neće doći.

 

Literatura

Kako prepoznati simptome Alzheimerove bolesti?, https://www.plivazdravlje.hr/, pristupljeno 9.6.2021.

FDA’s Decision to Approve New Treatment for Alzheimer’s Disease, https://www.fda.gov/, pristupljeno 9.6.2021.

 

Izvor fotografije

©Science Photo Library via Canva.com