Andrea Bošković, mag. pharm.

Andrea Bošković član je uredništva časopisa Recipe. Rođena 1996. u Zagrebu, iako ju zbog naglaska mnogi pitaju s koliko se godina doselila iz Mostara. Završila je Prvu gimnaziju u zagrebačkim Utrinama 2014. i iste te godine upisala farmaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za farmaciju se odlučila nakon što je odustala od medicine shvativši da nema želudac ni strpljenje za nju. Članica je CPSA-e od 2016. godine s kojom je 2017. išla u Taipei na 63. IPSF-ov kongres kao jedan od delegata. S Recipeom se odlučila pozabaviti u 2018. godini kako bi se potaknula da još više čita i istražuje aktualnosti u znanosti. 2019. godine planira ići u Armeniju na dvotjednu praksu u sklopu SEP-a. Na drugoj godini studija sudjelovala je na dijelu projekta zajedno s doc. dr. sc. Cvijetom Jakobušić-Bralom, mag. pharm., sa Zavoda za fizikalnu kemiju na temu „Određivanje antioksidativnih svojstava maslinovog ulja“, a trenutno surađuje s dr. sc. Majom Ostojić, dr. med. i šeficom laboratorija Zavoda za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku iz SKB Mostar te čeka odobrenje za plasiranje dvaju radova na Congress of European Microbiologists koji će se održavati na ljeto 2019. u Glasgowu pod nazivima „Microbiology based diagnosis of human brucellosis in Herzegovina-Neretva Canton“ i „Incidence and resistance of Mycobacterium tuberculosis strains isolated from UCH Mostar 2013-2017“. U budućnosti se zbog subjektivno određene socijalne nekompetencije vidi u laboratoriju na razvoju lijekova, a primarno polje interesa su joj antimikrobni i antikoagulacijski lijekovi. Svoj posao želi obavljati u Skandinaviji. U slobodno vrijeme drži slušalice u ušima, pokušava odgojiti psa da bude koliko-toliko pristojan (zasad bez uspjeha) i glumi taksi službu svojim prijateljima bez položenog vozačkog. Njena vještina pisanja olovkom je upitna.

Arhiva