Sara Paljar

Sara Paljar članica je redakcije portala Recipe. Rođena je 2001. godine u Puli. Tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja zainteresirala se za područja kemije i biologije te je sudjelovala na nekoliko natjecanja. Nakon završetka školovanja u Gimnaziji Pula, u akademskoj godini 2019./2020. upisuje farmaciju na Farmaceutsko – biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Od iste godine postaje član Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA) i Sportske udruge fakulteta (SUFBF). Svoj fakultetski put tako započinje aktivirajući se u rad Udruga i portala Recipe. Odabrala je upravo farmaciju jer voli raditi s ljudima i savjetovati ih o zdravstvenim pitanjima. Također, zanimaju je područja farmakologije, farmakognozije, kliničke farmacije i dermatofarmacije s kozmetologijom. U slobodno vrijeme bavi se sportom i voli učiti strane jezike.

Arhiva