Josip Rešetar, mag. nutr.

Josip Rešetar član je redakcije portala Recipe. Rođen je 1995. godine u Splitu, a osnovnu i srednju školu završio je u Vrgorcu. 2015. godine upisuje nutricionizam pri Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu na kojem 2018. godine stječe akademski stupanj sveučilišnog prvostupnika. 2020. godine diplomira na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu i stječe akademski naziv magistra nutricionizma. Trenutno se nalazi na drugoj godini farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Tijekom studiranja aktivno je uključen u znanstveno istraživački rad u poljima organske kemije, biokemije, toksikologije i znanosti o prehrani. Za znanstveni rad ''Sinteza i konformacijska analiza peptidomimetika s ferocen-1,1'-diaminom kao začetnikom okreta'' 2018. godine nagrađen je Rektorovom nagradom. Do sada je održao nekoliko usmenih i posterskih izlaganja na domaćim i međunarodnim kongresima, konferencijama i skupovima. Za vrijeme mandata predsjednika Udruge studenata Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (PROBION) osvojio je dvije Rektorove nagrade – za projekt ''Zoom u znanost'' (2018) i projekt ''Studentski dani zdravlja-zdravlje u centru'' (2019). Pored angažmana u znanstvenim i izvannastavnim aktivnostima nastoji ostvarivati iznadprosječne rezultate i unutar obveznih nastavnih sadržaja. Kao rezultat toga 2019. godine nagrađen je Dekanovom nagradom na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu za prosjek ocjena od 5.0. Iako mu je područje interesa iznimno široko, posebno ga zanima imunologija, toksikologija, biokemija, dijetoterapija i prehrana sportaša. Ističe da su nutricionizam i farmacija dvije izrazito povezane znanstvene grane koje bi se trebale međusobno nadopunjavati, a nipošto isključivati – kroz svoje članke to će nastojati i potvrditi.

Arhiva