Patricia Štriga

Patricia Štriga rođena je 25.9.1997. u Varaždinu. Završila je srednju Medicinsku školu u Rijeci za farmaceutskog tehničara, 2016. se upisala na studij Farmacije u Splitu te se 2017. godine prebacila na studij u Zagrebu. Dobitnica je nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za 2014. godinu. Kroz srednju školu je bila članom raznih sekcija i klubova kao što su novinarska sekcija i foto-video sekcija učeničkog doma „Podmurvice“ Rijeka u kojem je stanovala. Također je bila član knjiškog klupa doma te debatnog kluba škole koju je pohađala. Uz to, volontirala je kao „teta pričalica“ u dječjoj bolnici Kantrida u Rijeci u sklopu projekta „Pripovjedačica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida“ udruge za promicanje dobrobiti djece – Portić. Nakon upisa na fakultet se počela baviti izradom rukotvorina primjenjujući razne tehnike od šivanja do rada s epoxy smolom. Trenutno pohađa tečaj za hrvatski znakovni jezik organiziran od strane Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba – „Dodir“. Farmacija drži njen interes još od srednje škole, a posebno je zainteresirana za područja farmakognozije i dijetoterapije.

Utjecaj cipela s visokom potpeticom na zdravlje

U modernom svijetu cipele s visokom petom su postale modni simbol ženske seksualnosti. Znanstvene studije su potvrdile kako nošenje cipela s visokom potpeticom čini žene privlačnijima u muškim očima. Guéguenovo istraživanje je pokazalo linearnu korelaciju između visine pete cipele i vjerojatnosti uslužnog ponašanja muškaraca. Naime, što je peta na cipeli koju je žena nosila bila viša, to su muškarci bili spremniji pružiti i ponuditi pomoć.

Pročitaj više
  • 1
  • 2

Arhiva