Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske, CPSA (Croatian Pharmacy and Medical Biochemistry Students’ Association), nezavisna je i neprofitna udruga, osnovana 1994.g. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu na inicijativu Studentskog vijeća s ciljem unapređenja studentskog života i zbližavanja studenata.

CPSA je jedina udruga u Republici Hrvatskoj koja zastupa studente farmacije i medicinske biokemije. Njezini članovi promiču edukaciju studenata na nacionalnoj i internacionalnoj razini u smislu informiranja i obrazovanja studenata vezano uz samu struku, zdravstvo, aktualnim temama na polju biomedicinskih znanosti te obilježavanja svjetskih dana u zdravstvu.

Kao nezavisna i samostalna organizacija, CPSA ostvaruje suradnju s partnerima u zemlji i svijetu u cilju realizacije raznih projekata i kampanja.  Ponosni smo članovi europske (EPSA – European Pharmaceutical Students’ Association) i svjetske zajednice (IPSF – International Pharmaceutical Students’ Federation).

Naši članovi redovito sudjeluju na kongresima, projektima i aktivnostima koje svake godine organiziraju navedene udruge, a upravo nam članstvo u IPSF-u omogućuje funkcioniranje našeg najvećeg programa, Student Exchange Programme (SEP).
SEP obuhvaća razmjenu studenata i znanja te mogućnost odrade stručne prakse u bilo kojoj zemlji članici IPSF-a