Petra Andrašić

Petra Andrašić rođena je 1998. godine u Osijeku. Pohađala je III. gimnaziju Osijek koja je prirodoslovno-matematičkog smjera, a ujedno i jedina škola na svijetu koja ima dva nobelovca, i to dva kemičara. Po završetku srednje škole s odličnim uspjehom i posebnim interesom za kemiju i biologiju, 2017. godine upisuje medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od prve godine studija članica je Sportske udruge Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (SUFBF) i dio odbojkaške ekipe koja niže brojne uspjehe. U ak. god. 2019./2020. priključila se redakciji portala Recipe gdje svojim pisanjem nastoji popularizirati teme iz područja biomedicine, posebice laboratorijske medicine, te ih približiti široj javnosti. Na četvrtoj godini sudjeluje u Erasmus+ projektu PROMISE- Personalized Medicine Inquiry-Based Education (prva generacija studenata) u sklopu kojega uspješno polaže sva četiri modula (Predictive, Preventive, Personalized and Participatory medicine).

Arhiva