Ivana Đuras

Ivana Đuras rođena je u Zagrebu 1998. godine. Nakon završetka Gimnazije Sesvete, 2017. godine upisuje farmaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu. Iako su joj cijeli svoj život interesi bili usmjereni prema društvenim znanostima, s posebnim naglaskom na jezicima, odlučuje upisati farmaciju nakon naglog razvitka interesa u dijametralno suprotnom smjeru. Tijekom akademske godine 2018./2019. sudjeluje u stvaranju 12. broja časopisa Recipe kao novinarka. Područje njenih interesa je prilično široko, a posebno je fascinirana raznim mehanizmima, bilo da se radi o procesima koji se svakodnevno odvijaju u našem organizmu ili djelovanju lijekova. 

Arhiva