Lara Zorić

Lara Zorić član je redakcije portala Recipe. Rođena je 1998. godine u sunčanom Zadru gdje počinje svoje školsko obrazovanje. Nakon završene osnovne škole, u kojoj se počinje razvijati njena zainteresiranost za prirodoslovne predmete, upisuje prirodoslovno-matematički smjer Gimnazije Franje Petrića, tzv. zadarski „MIOC". U osnovnoj školi upisuje Glazbenu školu Blagoje Bersa gdje uči svirati violinu, samostalno i u orkestru. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjeluje na brojnim natjecanjima iz matematike i kemije u kojima je imala najviše uspjeha. Maturirala je 2017. godine u gimnaziji i srednjoj glazbenoj školi nakon čega se odlučuje upisati medicinsku biokemiju pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Na trećoj godini izrađuje svoj prvi znanstveni rad pod nazivom „Razvoj i validacija HPLC-FD metode za istovremeno određivanje metabolita doksorubicina" pod vodstvom dr. sc. Ruže Frkanec. Rad je nagrađen Rektorovom nagradom u kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad. Izrazito ju zanima područje laboratorijske dijagnostike, genetičkog inženjerstva, bioinformatike  i neuroznanosti,  a u budućnosti se želi baviti znanstvenim radom i raditi u bolničkom laboratoriju.

Arhiva