Borna Tićak, mag. pharm.

Borna Tićak osnivatelj je portala Recipe. Rođen je u Rijeci 1997. godine, a po završetku općeg smjera Prve riječke hrvatske gimnazije i dobivanja nagrade kao učenik generacije, upisuje farmaciju pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom ak. god. 2016./2017. uključuje se u redakciju Recipea, službenog glasila Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA), kada kao novinar sudjeluje u realizaciji 9. broja časopisa. Nakon izdavanja i objavljivanja novog broja, postaje zamjenikom glavne urednice za 10. broj Recipea. U razdoblju ak. god. 2017./2018. preuzima ulogu urednika časopisa Recipe, a te iste godine pokreće i novitet u redakciji: Recipe Like Page na Facebooku. U mjesecu listopadu 2018. godine izdaje 11. broj Recipea koji nosi epitet najvećeg broja do tada u najvećoj tiraži. Na početku ak. god. 2018./19. rekandidira se na poziciju glavnog urednika te u siječnju 2019. godine osniva portal Recipe koji je iste godine nagrađen i Rektorovom nagradom. Novi broj časopisa izdaje u svibnju, a čija je tiraža još veća i s većim brojem stručnih recenziranih članaka. Od ak. god. 2019./20. postaje PR-om portala Recipe. Osim aktivnog angažmana u CPSA-i, član je Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u razdoblju ak. god. 2017./2018. – ak. god. 2018./2019. U okviru djelatnosti Zbora, sudjelovao je u organizaciji javne tribine „Uporaba kanabisa u medicinske svrhe“. Uskoro, zahvaljujući glasovima studenata, dobiva drugi mandat kao član Zbora u trajanju od dvije godine te je početkom ak. god. 2019./20. izabran za predsjednika Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Posebno ga interesira područje farmakognozije, farmaceutska disciplina koja izučava ljekovito i otrovno djelovanje tvari prirodnog podrijetla, s naglaskom na učinak biljaka na ljudski organizam. Osim članaka o biljnom djelovanju i sličnim temama, Borna izvještava o aktualnostima u struci te vodi intervjue.

MAGNEZIJ – kako izabrati najbolji oblik?

Gotovo sigurno ne postoji osoba koja nije čula za višestruku korist primjene magnezija na ljudski organizam. Ako uđemo u ljekarnu, možemo vidjeti kako postoji niz preparata koji se razlikuju po obliku u kojem je magnezij ukomponiran. Vrlo često „šuma“ takvih proizvoda zbunjuje, zbog čega se ne može odlučiti koja bi opcija najbolje odgovarala potrebama.

Pročitaj više

Pozovi za zdravlje

Hrvatska ljekarnička komora je u suradnji s hrvatskim Crvenim križem pokrenula iProjekt  „Pozovi za zdravlje – izdavanje lijekova i medicinskih proizvoda oboljelima od kroničnih bolesti u izolaciji/samoizolaciji  i teško pokretnim osobama“.

Pročitaj više

Arhiva