Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Natječaj za upis na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2019./2020. Trajanje studija je dva semestra (60 ECTS-a) te se završetkom studija stječe akademski naziv Sveučilišni magistar „Naziv studija“ (univ. mag. pharm.).

Od sveučilišnih poslijediplomskih specijalističkih studija mogu se upisati Dermatofarmacija i kozmetologija, Klinička farmacija, Medicinska biokemija i laboratorijska medicina, Molekularna dijagnostika, Razvoj lijekova i Fitofarmacija s dijetoterapijom.

Više informacija na službenoj stranici Fakulteta.