Matcha prah je danas izrazito popularan te se stavlja u razne napitke, slastice, variva i umake. Dobiven je od listova čajevca (Camellia sinensis) te se smatra najaromatičnijim od svih zelenih čajeva. Biljka čajevca od koje se radi matcha prah se uzgaja u sjeni te su stoga koncentracije ljekovitih sastavnica kao što su teanin, klorofil i vitamin C veće u prahu nego u zelenom čaju.

 

 

Sastav

Matcha prah je bogat brojnim antioksidansima poput katehini, kofein, fenolna kiselina, rutin, kvercitin, vitamin C i klorofil te s aminokiselinom teanin. Kofein i katehini neutraliziraju slobodne radikale i pojačavaju aktivnost enzima: glutation peroksidaza, katalaza i glutation reduktaza. Kofein kao i fenolna kiselina imaju protuupalnu aktivnost, rutin i fenolna kiselina pokazuju hipoglikemijske učinke. Kvercitin ima neuroprotektivne učinke, a vitamin C poboljšava imunosni sustav tijela. Zbog rasta biljke za pripremu matcha praha u sjeni u njenom sastavu se nalazi povećana koncentracija klorofila i teanina. Teanin zajedno s argininom smanjuje simptome stresa.

 

 

Matcha prah u borbi protiv SARS-CoV-2?

Eksperimentalno je dokazano da epigalokatehin galat, teasinensin A i teaflavin iz čajevca smanjuju infektivnost virusa. Ovi rezultati pokazuju potencijalnu korist čaja u prevenciji prijenosa virusa s osobe na osobu. Kako bi se utvrdila značajnost ovih spoznaja potrebno je učiniti daljnja ispitivanja na ljudima, pogotovo kada je već utvrđeno da se katehini i flavini metaboliziraju pod utjecajem crijevne mikroflore pa je apsorpcija u krvotok minimalna.

 

Imaju li kolačići s matcha prahom utjecaj na smanjenje stresa?

Već je dokazano da matcha napitci imaju pozitivan učinak na smanjenje stresa zbog visoke koncentracije teanina, no kako se danas matcha prah stavlja i u razne slastice, istraživače je zanimalo pokazuju li i kolačići u koje je stavljen matcha prah isti učinak. Sudionici studije su kroz period od 15 dana konzumirali tri kolačića dnevno i već tada su pokazani pozitivni učini kolačića na smanjenje simptoma stresa i anksioznosti.

 

Zdravstvena dobrobit matcha praha je dokazana i njegova primjena je sigurna, no valja napomenuti da učinak ovisi o kvaliteti praha koji se koristi. S obzirom da je prah bogat kofeinom, preporuča se uobičajen oprez kod trudnica, dojilja i djece.

 

Literatura

1. Kochman J, Jakubczyk K, Antoniewicz J, Mruk H, Janda K. Health Benefits and Chemical Composition of Matcha Green Tea: A Review. Molecules, 2020, 26, 85.

2. Unno K, Furushima D, Hamamoto S, Iguchi K, Yamada H, Morita A, Horie H, Nakamura Y. Stress-Reducing Function of Matcha Green Tea in Animal Experiments and Clinical Trials. Nutrients, 2018, 10, 1468.

3. Ohgitani E, Shin-Ya M, Ichitani M, Kobayashi M, Takihara T, Kawamoto M, Kinugasa H, Mazda O. Significant Inactivation of SARS-CoV-2 In Vitro by a Green Tea Catechin, a Catechin-Derivative, and Black Tea Galloylated Theaflavins. Molecules, 2021, 26, 3572.

4. Unno K, Furushima D, Hamamoto S, Iguchi K, Yamada H, Morita A, Pervin M, Nakamura Y. Stress-reducing effect of cookies containing matcha green tea: essential ratio among theanine, arginine, caffeine and epigallocatechin gallate. Heliyon, 2019, 5, e01653.

 

Izvor fotografije

Pixabay