Borna Tićak, mag. pharm.

Borna Tićak osnivatelj je portala Recipe. Rođen je u Rijeci 1997. godine, a po završetku općeg smjera Prve riječke hrvatske gimnazije i dobivanja nagrade kao učenik generacije, upisuje farmaciju pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom ak. god. 2016./2017. uključuje se u redakciju Recipea, službenog glasila Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA), kada kao novinar sudjeluje u realizaciji 9. broja časopisa. Nakon izdavanja i objavljivanja novog broja, postaje zamjenikom glavne urednice za 10. broj Recipea. U razdoblju ak. god. 2017./2018. preuzima ulogu urednika časopisa Recipe, a te iste godine pokreće i novitet u redakciji: Recipe Like Page na Facebooku. U mjesecu listopadu 2018. godine izdaje 11. broj Recipea koji nosi epitet najvećeg broja do tada u najvećoj tiraži. Na početku ak. god. 2018./19. rekandidira se na poziciju glavnog urednika te u siječnju 2019. godine osniva portal Recipe koji je iste godine nagrađen i Rektorovom nagradom. Novi broj časopisa izdaje u svibnju, a čija je tiraža još veća i s većim brojem stručnih recenziranih članaka. Od ak. god. 2019./20. postaje PR-om portala Recipe. Osim aktivnog angažmana u CPSA-i, član je Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u razdoblju ak. god. 2017./2018. – ak. god. 2018./2019. U okviru djelatnosti Zbora, sudjelovao je u organizaciji javne tribine „Uporaba kanabisa u medicinske svrhe“. Uskoro, zahvaljujući glasovima studenata, dobiva drugi mandat kao član Zbora u trajanju od dvije godine te je početkom ak. god. 2019./20. izabran za predsjednika Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Posebno ga interesira područje farmakognozije, farmaceutska disciplina koja izučava ljekovito i otrovno djelovanje tvari prirodnog podrijetla, s naglaskom na učinak biljaka na ljudski organizam. Osim članaka o biljnom djelovanju i sličnim temama, Borna izvještava o aktualnostima u struci te vodi intervjue.

Arhiva