Matična mliječ – novi biomedicinski hit?

Iako se smatra da modulira upalne odgovore, ispoljava potencijalno antikancerogeno i antibakterijsko djelovanje, možemo li svemu zaista povjerovati? Liječi li matična mliječ i neizlječivo?

Pročitaj više