Asja Fajtović

Asja Fajtović član je redakcije portala Recipe. Rođena je 2000. godine u Puli gdje je paralelno završila Opću Gimnaziju u Puli i Srednju glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova. Nakon srednje škole, 2018. godine upisuje farmaciju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje interesa oduvijek joj je bilo široko i nikada se nije mogla baviti samo jednom stvari i biti pasivna. Stoga je akademske godine 2019./2020. postala dio Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (CPSA) te naravno član redakcije portala Recipe. Nakon što je godinu dana bila član redakcije, iduću godinu je obnašala funkciju PR-a, a sada je već drugu godinu glavna urednica portala.

Arhiva