Unatoč brojnim epidemiološkim izazovima, u razdoblju od 23. do 28. kolovoza 2020. godine u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi u Rijeci održala se četvrta po redu Ljetna škola kemije koja okuplja učenike od prvog do četvrtog razreda srednje škole s područja cijele Hrvatske. Cilj Ljetne škole kemije je omogućiti učenicima da prošire svoja znanja iz kemije te razviju vještine praktičnog rada u kemijskom laboratoriju. Tako pristupnici Ljetne škole kemije, osim zanimljivih predavanja, samostalno u laboratoriju provode brojne pokuse poput priprave N-benzil-3-nitroanilina i polijodidnih soli. Ne moramo posebno isticati kako su se sve aktivnosti odrađivale u skladu s epidemiološkim smjernicama i preporukama – od nošenja maski do održavanja distance.

U sklopu sekcije predavanja, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta također su predstavili vlastiti fakultet i znanstvenu djelatnost. Predsjednik Studentskog zbora Borna Tićak i potpredsjednica Tea Sinožić su ispred Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iznijeli osnovne informacije o Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i samom Zboru te održali predavanje u koje se sve projekte budući brucoši mogu uključiti u okviru fakulteta.

Osim kolega iz Studentskog zbora, studentica treće godine medicinske biokemije Sofia Shkunnikova te magistra farmacije Lucija Božičević održale su predavanja o načinima na koji se budući brucoši mogu uključiti i baviti se znanstvenim radom na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Predstavile su i svoja istraživanja za koja su nagrađene Rektorovom nagradom. Tako je Lucija predstavila osnovna načela računalne kemije te vlastiti znanstveni rad pod nazivom „Transacilacija u konjugatima ferocena i purinskih baza. Računalna studija mehanizma“. Sofia, osim informacija na kojim je sve zavodima moguće izraditi svoj znanstveni rad, učenicima je govorila o svojoj temi rada pod nazivom „Uloga supstituenata u Hofmann–Löffler-Freytagovoj sintezi nikotina: kvantno-kemijska studija“.

Organizatori ovogodišnje Ljetne škole kemije su Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Institut Ruđer Bošković te Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, dok su voditelji bili doc. dr. sc. Tomislav Portada (kemičar zaposlen na Institutu Ruđer Bošković) i Goran Gotlibović, prof. kemije i biologije iz škole domaćina. Sama organizacija ne bi bila moguća bez financijske pomoći njenih sponzora: Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Primorsko-goranske županije, Instituta Ruđer Bošković, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Xellie d. o. o., BASF Croatia d. o. o., Školske knjige d. d. te INA d. d.

Kako je izgledala četvrta Ljetna škola kemije možete vidjeti i u prilogu KanalRi.