Grejp je širokodostupno, niskokalorično voće slatko-gorkog okusa. Bogat je nutrijentima, vlaknima, antioksidansima, vitaminima C, A, B i K, a sadrži i male količine cinka, bakra i željeza. Održava integritet kože i ima hidratizirajući učinak zbog visokog sadržaja vode. Pomaže kod kronične hipertenzije i u prevenciji inzulinske rezistencije i dijabetesa, a snižava i razinu kolesterola. No, manje poznata, ali izuzetno važna činjenica jest da treba biti oprezan pri konzumaciji grejpa i njegovog soka tijekom terapije određenim lijekovima.

Što se to nalazi u grejpu?

Otkriće o učinku grejpovog soka na lijekove odvilo se 1989. godine tijekom kliničkog ispitivanja farmakodinamike felodipina, blokatora kalcijevih kanala. Trenutno se smatra da sok od grejpa stupa u interakciju nutrijent-lijek s više od 85 lijekova. Navedeni učinak pripisuje se tzv. furanokumarinima, spojevima koji se nalaze u grejpu, a pripadaju skupini psoralenskih spojeva. Neki furanokumarinski spojevi koje pronalazimo u grejpu jesu bergamotin i 6′,7′-dihidrobergamotin. Istraživanjem pojedinačnih učinaka nekih furanokumarina dokazan je smanjen učinak pri odsustvu barem jednog od furanokumarina. Drugim riječima, utvrđen je sinergistički učinak svih prirodnih furanokumarina u grejpu koji stvaraju interakcije s lijekovima.
Grejp u svojoj kori sadrži i naringin, flavonoidni glikozid. Osim što je izvor karakteristične gorčine grejpa, naringin ima antioksidativna i antikancerogena svojstva te inhibira CYP enzime.

S kojim lijekovima treba biti oprezan?

Potvrđene su interakcije s brojnim lijekovima. Primjerice, grejp utječe na koncentraciju atorvastatina i simvastatina, lijekova koji smanjuju koncentraciju kolesterola te antihipertenziva nifedipina. U interakciju stupa i s ciklosporinom, lijekom protiv odbacivanja transplantiranog organa te anksiolitikom buspironom. Interakcije s nekim imunosupresivima dovode do oštećenja bubrega, dok interakcije s određenim analgeticima rezultiraju depresijom disanja. Utjecaj ima i na kortikosteroid budesonid koji se koristi u terapiji ulceroznog kolitisa i Crohnove bolesti te na feksofenadin, antihistaminik u terapiji sezonskih alergija. Postoje i interakcije s antitumorskim lijekovima. Važno je istaknuti da spojevi iz grejpa neće stupati u interakciju sa svim lijekovima iz neke skupine (npr. sa svim antihistaminicima), već samo s jednim ili nekoliko određenih. Stoga, postoje alternativne terapijske opcije, odnosno drugi lijekovi koji se mogu koristiti umjesto navedenih, onima podložnim interakcijama. Težina interakcije se razlikuje od osobe do osobe, a ovisi i o samom lijeku te o količini konzumiranog soka od grejpa.

Mehanizam interakcije soka od grejpa s lijekovima

Mnogi se lijekovi metaboliziraju pomoću enzima citokroma P450 3A4 (CYP3A4) u tankom crijevu.  Pojedine tvari u soku od grejpa, ponajviše furanokumarini,  blokiraju aktivnost upravo tog intestinalnog CYP3A4 enzima. Zbog toga se, umjesto metabolizma lijeka, odvija povećanje koncentracije lijeka u krvi, i to u nepromijenjenom, nerazgrađenom obliku. U takvom slobodnom, nepromijenjenom obliku većina je lijekova aktivna (izuzetak su lijekovi koji imaju aktivan metabolit). Osim toga, zbog navedene pojave lijek se duže zadržava u organizmu i to u prevelikoj količini. Dovoljan je samo jedan plod grejpa ili 200 mL soka od grejpa za blokiranje CYP3A4 enzima i postizanje toksične koncentracije lijeka u krvi.
Sok grejpa različito djeluje na CYP3A4 enzim kod svake osobe jer se razlikuje i sama količina tog enzima od osobe do osobe. Navedena interakcija može se drugačije očitovati ako je u pitanju neki drugi lijek, npr. feksofenadin čija je koncentracija u krvi niža zbog djelovanja konzumiranog soka od grejpa. Pritom se mehanizam interakcije ne odvija na CYP3A4 enzimu, već inhibitornim djelovanjem na proteine transportere lijekova koji omogućavaju ulazak lijeka u stanicu. Ti se proteini nazivaju organski anionski transportni polipeptidi (eng. organic anion transporting polypeptides – OATPs). Posljedica je smanjena biodostupnost, odnosno manja količina lijeka u sistemskoj cirkulaciji čime je smanjeno terapijsko djelovanje. Dokazan je i utjecaj soka od naranče te soka od jabuke na feksofenadin, stoga se tijekom terapije feksofenadinom ne preporučuje konzumacija voćnih sokova općenito. Osim CYP3A4 i OATP-a, različiti spojevi iz grejpa mogu inhibirati i P-glikoprotein, transportni protein koji izbacuje tvari iz stanice uz utrošak energije. Inhibicijom P-glikoproteina dolazi do veće apsorpcije oralnih lijekova u sistemsku cirkulaciju.
Lijekovi koji se primjenjuju intravenski ne ulaze u prethodno navedene interakcije. Učinak soka od grejpa na metabolizam nekih lijekova može potrajati i duže od 24 sata, a kod nekih i više od 3 dana zbog ireverzibilne inhibicije CYP3A4. Konzumiranje soka od grejpa u različito vrijeme od uzimanja lijeka neće spriječiti interakcije. Ponajveći rizik i potreban oprez vezan je uz starije osobe te drugih osoba koje uzimaju više lijekova ili često mijenjaju lijekove.
Sumnja se da učinak sličan onom grejpa ima i neko drugo voće kao što su seviljske naranče, pomelo i tangelo.

Nekoliko važnih informacija za kraj

Naputak koji valja slijediti glasi: neophodno je slušati upute liječnika koji propisuje lijek, ljekarnika koji izdaje lijek prema propisanom receptu te uvijek proučiti upute priložene uz sami lijek od strane proizvođača, neovisno o tome je li lijek propisan na recept ili je dostupan bez recepta!
Na temelju prethodno navedenih izvora pacijent dobiva informaciju može li nešto, u ovom slučaju sok od grejpa/grejp, utjecati na lijek, koliko grejpova soka smije konzumirati te koje druge namirnice mogu imati neželjeni učinak na lijek. Time je uzimana terapija uspješna, pacijentova sigurnost zajamčena, a rizici minimalni.

 

Literatura

1. Grapefruit Juice and Some Drugs Don’t Mix, www.fda.gov, pristupljeno 31.3.2023.

2. Drug Interactions with Grapefruit Juice, www.drugs.com, pristupljeno 31.3.2023.

3. Grapefruit Juice-Drug Interactions: A Practical Review for Clinicians, www.naturalmedicinejournal.com, pristupljeno 31.3.2023.

4. 10 Science-Based Benefits of Grapefruit, www.healthline.com, pristupljeno 31.3.2023.

Izvor fotografije

1. Canva, pristupljeno 25.4.2023.