Virus humane imunodeficijencije (HIV) s pravom je jedan od najomraženijih budući da uzrokuje niz komplikacija i po život opasnih stanja, uključujući i AIDS. Ipak, danas HIV-pozitivan status ne označava „smrtnu presudu“, budući da postoje brojni lijekovi koji mogu kontrolirati infekciju. Međutim, takva je terapija doživotna, a njome se HIV ne može u potpunosti eliminirati iz organizma jer postoje rezervoari virusa u imunosnim stanicama domaćina, prvenstveno u CD4+ T limfocitima. Ipak, nisu svi takvi T limfociti jednakog metaboličkog statusa ili stupnja diferencijacije.

Iz tog su razloga znanstvenici s Institut Pasteur u Parizu istraživali karakteristike CD4+ T limfocita koje HIV preferira. U radu kojeg su nedavno objavili u prestižnom časopisu Cell Metabolism pokazali su kako je subpopulacija CD4+ T limfocita veće metaboličke aktivnosti sadržavala i više HIV-a u odnosu na iste stanice manje metaboličke aktivnosti. Potom su ispitali kojeg je metaboličkog puta povećana aktivnost ključna za preferenciju HIV-a za infekciju tih stanica.

Ovakvi rezultati ukazuju kako je za infekciju HIV-om potrebno okruženje s vrlo metabolički aktivnom glikolizom.

To su istražili koristeći etomoksir (inhibitor oksidacije masnih kiselina), 6-diazo-5-okso-L-norleucin (antagonist glutamata) i 2-deoksiglukozu (kompetitivni inhibitor glikolize). Pokazano je kako je primjenom 2-deoksiglukoze spriječena infekcija CD4+ T limfocita, a došlo je i do eliminacije već inficiranih stanica. Ovakvi rezultati ukazuju kako je za infekciju HIV-om potrebno okruženje s vrlo metabolički aktivnom glikolizom.

Nadalje, ovi su znanstvenici pokazali kako HIV ulaskom u stanicu inducira ekspresiju nekoliko transportera glukoze. Također, uočena je i korelacija inficiranosti stanica i ekspresije gena čiji produkti sudjeluju u de novo sintezi nukleotida, ključnih za životni ciklus virusa.

Konačno, autori zaključuju kako je terapija inhibitorima raznih metaboličkih aktivnosti potencijalno novo polje antiviralne terapije te da je ovakav pristup potrebno dodatno istražiti.

Više na poveznici.

Izvor fotografije

Image by allinonemovie from Pixabay, https://pixabay.com/, pristupljeno 2.12.2021.