Zvonimir Mlinarić, mag. pharm.

Zvonimir Mlinarić član je uredništva časopisa Recipe. Rođen 1997. godine u Zagrebu gdje završava VII. gimnaziju te 2016. godine upisuje studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjeluje na brojnim državnim natjecanjima, a kao maturant kvalificirao se na Međunarodnu kemijsku olimpijadu gdje 2016. godine u Gruziji osvaja brončanu medalju. Još od srednjoškolskih dana uključuje se u znanstveni rad: prvo na Institutu Ruđer Bošković, a zatim i na svom matičnom fakultetu pod mentorstvom prof. dr. sc. Branke Zorc i izv. prof. dr. sc. Zrinke Rajić. Na prvoj godini studija izrađuje znanstveni rad pod naslovom „Sinteza i karakterizacija novih hibridnih derivata primakina i vorinostata“ za koji je nagrađen Rektorovom nagradom. Do sada je objavio nekoliko znanstvenih radova, a održao je i nekoliko usmenih i posterskih izlaganja na domaćim i međunarodnim kongresima. Od prve godine studija aktivno se uključuje u rad Udruge, a u akademskim godinama 2018./2019 i 2019./2020. obnaša funkciju edukacijskog koordinatora. 2018. godine aktivnije se uključuje u rad Recipea čiji je trenutno zamjenik glavne urednice. S redakcijom Recipea 2019. godine dobiva Rektorovu nagradu. Područja interesa su mu dizajn i sinteza novih potencijalnih lijekova, kao i molekularni mehanizmi staničnih procesa, a trenutno radi na UPLC-MS analizi glikana. Osim znanstvenog rada i aktivnosti u udruzi, aktivno se bavi i popularizacijom znanosti kroz više od 50 do sada održanih javnih predavanja i nekoliko ljetnih i zimskih škola.
  • 1
  • 2

Arhiva